Rólunk

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége eredetileg 21 ausztriai magyar egyesület csúcsszervezeteként alakult 1980. február 9-én. A tagegyesületek száma (megszűnések/kilépések következtében) átmenetileg 14-re esett vissza, jelenleg több belépésnek köszönhetően 15.

Alapszabálya három főpontban határozza meg rendeltetését:

 • Azon jogi személyek (egyesületek, szervezetek) képviselő testülete, akiknek tagjai lakóhelyüktől függetlenül Ausztriában élő osztrák honosságú, magyar nemzetiségű személyek;
 • a tagegyesületek és -szervezetek közötti együttműködés egybehangolása;
 • az egyes tagegyesületek képességeit meghaladó és központi tervezést ill. irányítást igénylő, azaz valamennyi egyesületet érintő vállalkozások tervezése és kivitelezése ill. működtetése (magyar nyelvű oktatás, újság- és könyvkiadás, tanulmányi napok, Magyar Intézet stb.).

A kilenc főből álló, két évre megválasztott elnökség tagjai minden ellenszolgáltatás nélkül látják el tisztségüket. Közvetlen célként kezdeményezte a Burgenlandon kívül élő osztrák honosságú, magyar nemzetiségű személyek népcsoportkénti elismertetését. Első lépésként a főként Bécsben és környékén évszá­zadok óta nagy tömegben élő magyar nemzetiségű osztrák állampolgárok ez irányú jogosultságára hívta fel a figyelmet.

Törekvése 1992-ben sikerrel járt, amikor az osztrák kormány a magyar népcsoport részeként ismerte el a Bécs és környékén élő osztrák honosságú magyarokat. Ennek következtében 1993-ban nyolcról 16-ra emelték fel a Magyar Népcsoporttanács tagjainak számát, akik azóta fele-fele arányban a burgenlandi ill. bécsi magyarok jelöltjei közül kerülnek ki.

Szórványban, különösen nagyvárosban nélkülözhetetlen megfelelő székhely, szervezési központ létesítése, működtetése. A Központi Szövetségnek átmeneti megoldások után 1999-ben sikerült Bécs belvárosában, a Schwedenplatz-on saját helyiségre szert tennie. A “Bécsi Magyar Otthon” nemcsak a Bécsi Magyar Iskolának, a Bécsi Napló szerkesztőségének és tekintélyes könyvtárnak ad helyet, de a Központi Szövetség rendezvényeinek és összejöveteleinek nagy része is itt van és ez szolgál otthonul  tagszervezeteinek is.

A Központi Szövetség tényleges feladata egyrészt az ausztriai magyar népcsoport érdekeinek képviselete bel- és külföldön, másrészt a közte és tagegyesületei közötti egyetértés, együttműködés biztosítása. Ezen túlmenően ellátja mindazon feladatköröket, melyek nélkülözhetetlenek a magyar népcsoport önazonossága erősítéséhez:

 • magyar nyelvoktatás (óvoda, iskola);
 • felnőtt-továbbképzés a magyar történelem, irodalom, kultúra és zenetörténet területén;
 • sajtó- és kiadói tevékenység;
 • színelőadások és néptánc, valamint népzenei bemutatók;
 • a magyar népcsoport sajátságos arculatát bemutató történelmi és kulturális kiállítások;
 • hangversenyek;
 • szavalóversenyek;
 • tanulmányi napok és tanácskozások.
 • A nemzeti ünnepek és történelmi évfordulók alkalmából megemlékezések közös szervezése és megrendezése.

A Központi Szövetség tulajdonosa és kiadója az 1980 márciusa óta kéthavonként megjelenő Bécsi Naplónak, Nyugat-Európa egyetlen jelentős magyar nyelvű lapjának.

Dr. Seper Károly jogutódjaként 1985 óta megjelenteti a három (magyar-német-horvát) nyelvű Őrség c. falinaptárt.

Sodalitás címmel esetenként kiadói tevékenységet is folytat, előnyben részesítve Ausztriában élő magyar szerzők munkáit.

A Központi Szövetség működteti az 1988 őszén beindult  “Bécsi Magyar Iskolát”. Ezen belül külön foglalkoztatásban részesül az óvodáscsoport. A kétheti kétórás oktatáshoz 2004 őszétől heti oktatás párosul. A 6-18 éves gyermekeket, fiatalokat hat különböző csoportban diplomás pedagógusok oktatják.

1990 óta kétévenként megrendezi a kisebbségi és szórvány magyarság sorskérdéseivel foglalkozó “Kufstein” Tanácskozást. A tanácskozások anyaga gyűjteményes kötetben jelenik meg.

“Bécsi Magyar Színház”: saját ausztriai magyar színház ill. színjátszó csoport hiányában 1995-2017 között évente egy-két alkalommal a környező államokból magyar nyelvű színházi együtteseket hívott meg vendégelőadásokra. 2017-ben megalakult a Bécsi Magyar Színkör, mely “Svung” név alatt a Bécsben és környékén élő magyarok körében nagy sikernek örvend.

Szintén 1995-től rendszeresen közreadta a magyar egyesületek Műsorismertetőjét, ami jelenleg Szemerédi Tibor gondozásában elektronikus postával jut el az érdeklődőkhöz.