08.03.2018

170 éve történt márciusban

1848-ra emlékezünk

2018.március 13-án 17 órakor a Bessenyei szobornál (Weghuber Park), illetve 18,30-kor a Mozart Fórumban (1040 Bécs, Mozartg. 4)

PROGRAM

ÜDVÖZLÉS:

Mag. Hollós József, Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke

Dr. Perényi János, Magyarország ausztriai nagykövete

ÜNNEPI BESZÉDEK:

Prof.em. Dr. Vocelka Karl, Bécs

Dr. Grezsa István, Budapest, Miniszterelnökség / Kormánybiztos

 KÖZREMŰKÖDNEK:

„Intés az őrzőkhöz” Marosán Csaba, Kolozsvár

„Úgy hitték, a Kaiser enged?” diákelöadás Mag. Lengyel Ferenc, a Bécsi Magyar Iskola tanárának vezetésével

Csellózik: Ripka János, Bécs

Szeretettel várunk mindenkit! Infó: Wurst Erzsébet 0043-664 4649505

„Ki lélekben szabad…”

Ünnepi megemlékezés Bécsben az 1848/’49-es szabadságharc 170. évfordulóján

Az 1848/’49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján koszorúzással, majd az azt követő ünnepséggel emlékezett az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége a márciusi eseményekre.

Március 13-án, a pesti forradalmat megelőző bécsi tüntetések emléknapján Bessenyei György testőríró szobránál gyűltek össze a Központi Szövetség vezetőségi tagjai, Hollós József elnök, Deák Ernő, Wurst Erzsébet, a Kaláka-club elnöke, Sass Judit, a Bécsi Magyar Iskola igazgatója; Magyarország Bécsi Nagykövetségének képviselői, Bóta Zsolt követ, Molnár Mária, a Collegium Hungaricum igazgatója, valamint ismerősök, barátok.

A koszorúzás elején Hollós József köszöntötte a megjelenteket, majd Bóta Zsoltnak adta át a szót, aki Magyarország Bécsi Nagykövetségének képviseletében emlékeztetett: az 1848/’49-es forradalom és szabadságharcnak köszönhetően ma béke van, s szabadon élhetünk választójogunkkal.

Deák Ernő a történelmi eseményekre utalva elmondta: éppen Bessenyei Györgynek köszönhető, hogy elindult a magyar anyanyelv ápolása, a magyar irodalom újjáélesztése, s az általa elindított nemzeti érzelmű mozgalom későbbi fejleménye volt az 1848. március 15-i forradalom.

A koszorúzás ünnepi pillanatai követték Deák Ernő szavait, majd Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja szavalta el Ady Endre Intés az őrzőkhöz című versét. A koszorúzást a Himnusz közös eléneklése zárta.

A koszorúzást követően 18:30-tól a Forum Mozartplatz rendezvényterme adott otthont az ünnepi megemlékezésnek. Az ünnepség elején Hollós József köszöntötte a megjelent vendégeket, Dr. Grezsa István kormánybiztost, Dr. Perényi János rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, Prof. Dr. em. Karl Vocelkát, valamint minden megjelent vendéget.

Elsőként Dr. Perényi János mondott ünnepi köszöntőt, amelynek során elmondta: Minden történelmi esemény arra kényszeríti a mindenkori társadalmat, a politikát, hogy valamilyen viszonyulást alakítson ki vele szemben. 1848 ilyen meghatározó eseménye a magyar történelemnek – emelte ki a nagykövet. Kevéssé tudott azonban, hogy március 15-e mikor vált nemzeti ünnepünkké. Ezzel kapcsolatban Perényi János megosztotta: 1890-ben Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos fia indítványozta, hogy e nap legyen a nemzeti ünnep. Ez akkoriban nem volt lehetséges, és a nemzeti ünnep így 1927-ig április 11-e volt. A II. világháború, majd a kommunista diktatúra teljesen megváltoztatta a hozzáállást az 1848-as forradalomhoz – tette hozzá Perényi János, megemlítve, hogy a száz éves évfordulón Kossuth Lajos és Petőfi Sándor egy plakáton jelent meg Rákosival és Sztálinnal. Az 1988-as kommunista diktatúra elleni tüntetéskor az 1848-as pontokat és követeléseket fogalmazták meg – hívta fel a figyelmet a nagykövet, majd hozzátette: az 1988-as tüntetésnek 1956 is előzménye volt, amely ugyanakkor a köztudatban összeforrt a ’48-as forradalom és szabadságharccal. Perényi János végezetül Deák István, Amerikában élő magyar történész gondolataival búcsúzott.

A nagykövet köszöntője után Prof. Dr. em. Karl Vocelka, a Bécsi Egyetem nyugalmazott professzora tartott ünnepi előadást, amelyben összefoglalta a márciusi eseményeket, kitérve a forradalom előzményeire is. Megemlítette a párizsi forradalmat, amely majd a későbbi, közép-európai politikai átalakulásra is hatással volt. Az 1848-as eseményekkel kapcsolatban kiemelte a bécsi egyetemisták és munkások szerepét, akik a Herrengasséban gyűltek össze, tiltakozva a Landhausban folytatott tartományi gyűlés ellen, követelve a jobbágyok felszabadítását, a sajtó szabadságát, valamint választójogi reformot.  Az előadó kitért a forradalom magyarországi részleteire is, a katonai eseményekre, majd az előadás folyamán szót ejtett a forradalom brutális leveréséről, a megtorlásról, majd a kiegyezéshez vezető útról.

„Március van, s határtalan az élet. Felvirradt újra dicső márciusi napunk, újra és újra megelevenedő történeteiben itt van velünk, itt él bennünk a magyar polgárság nemzeti ébredésének ünnepe” – kezdte beszédét Grezsa István kormánybiztos, aki a szabadság érdekében vállalt nemzeti összefogásra hívta fel a figyelmet. A miniszteri biztos Magyarország Kormányának üdvözletét tolmácsolta a jelenlévők felé.

Beszédében hangsúlyozta: amikor az 1848/’49-es forradalom és szabadságharca emlékezünk Bécsben, Budapesten vagy Kolozsvárott, akkor az abszolutizmus ellen vívott harcra emlékezünk, nem pedig egy országgal való csatározásra. Kiemelte továbbá, hogy a modern Magyarország alapjait a forradalom és szabadságharc teremtette meg, hogy a 20. század bonyodalmait átvészelve valóban megélhessük a szabadságot. Grezsa István összekapcsolta 1956 és 1848 eseményeit, amelyek egymásra épülve teremtették meg a modern Magyarországot, s emlékeztetett: a rendszerváltás utáni kormányok közjogi bázisa a ’48-at megelőző reformkor jogkiterjesztő törvényei és az első felelős kormány hagyománya. A kormánybiztos felidézte március 15-e törekvéseit, azokat az értékeket, amelyeket ma talán természetesnek veszünk: a szabad, cenzúrázatlan sajtót, az egyenlőséget, a jogkiterjesztést. Beszédének során megemlékezett mindazokról, akik a szabadságharc leverése után száműzetésbe kényszerültek, elbujdostak, vagy akiket kivégeztek. A történelmi tragédiák és nehézségek felidézése mellett a kormánybiztos elmondta: „Úgy ünnepeljük ma 1848 170. évfordulóját, hogy egy szuverén és gyarapodó Magyarország áll minden magyar mögött. Az egész Kárpát-medencét hazánknak tekintjük. Fogalmazzuk újra azt a monarchiabeli hagyományt, hogy a polgárcsaládok hétvégi útjaikon a királyi Magyarország városait tekintsék úti célnak. Az új magyar önépítés pedig csak a velünk élő tejtestvér nemzetekkel közösen, nem azok kárára gyarapodik.”

Grezsa István Kossuth Lajos szavaival búcsúzott: „A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk felelősséggel, amely van, hanem az iránt is, ami lehet és lesz.”

A megemlékezésen közreműködtek a Bécsi Magyar Iskola volt és jelenlegi diákjai Lengyel Ferenc vezetésével, akik a László Zoltán Úgy hitték, a Kaiser enged? című novellája alapján írt hangjátékot adták elő.

Az esten fellépett Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja, aki egy fennkölt, korabeli katonadalokkal díszített vers- illetve prózaválogatást adott elő.

Továbbá csellón közreműködött Ripka János Philipp Glass Songs and Poems for Solo Cello című művének I. és II. tételével.

A megemlékezést a Himnusz közös éneklése zárta.

 

Fotó: Tánczos Zoltán, Varga János